Heritage Conservation Society

The online database is now at www.philippineheritage.com

Holy Rosary Minor Seminary (Naga City)

Posted by admin on July 27, 2006

Advertisements

4 Responses to “Holy Rosary Minor Seminary (Naga City)”

 1. ricardo n. espana said

  best regards to all students and faculty members of hrms.
  from an alumnus, batch 70.
  hope to visit someday.

 2. ricardo n. espana said

  hi there, batch 70 of hrms. i got out of contact from all of u
  since 70. if anybody here in ny usa . u have my email. tc all.

 3. ricardo n. espana said

  we of batch70 got a great reunion last 091607.
  hopefully 2010 is the next. all missing members
  may contact the hrms.
  best regards.

 4. jjmolina17 said

  Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaatin upang ipahayag ang ebanghelyo ng Diyos sa buhay ng mga nanampalataya. Ang propeta Isaias sa mga aral ni San Lukas apostol ay napuspos ng Banal na Espiritu sa isang panaginip ang Magandang Balita sa pamayanang ng mga Kristiyano ay nanatili sa Panginoon. Ang tungkulin ng bawat Katoliko sa mga pangitain ang mga tinawag sa pag-papari na itinaas ng Diyos sa paglilinkod. Sa ministeryo ni Isaias na kailangan pahintulutan ang nararapat na liwanag gawain na dakila na may pagkahilig sa pagsunod sa Diyos. Ang Griyegong salitang cleros (magmana sa pamamagitan ng pagpili) at laos (Griyegong salitang para sa tao) mga layunin ni Lucas sa loob ng ebanghelyo ang nangangahulugang ng partikular na karapatan na matatanggap natin ang mga konsagrado na may pananampalataya. Ang kanyang pangangaral ay upang maging huwaran na kahit na ito tumutukoy sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus. Gagamitin ng Diyos ang kaligtasan ng mga Hentil bilang maging panibugho ang “liwanag” sa teolohikong pakikipag-ugnayan sa sinagoga. Tayo ay nakikibaka ang personal na pagbibigay-diin sa kaligtasan na maaring maglarawan estado na saklaw na nagbubuklod satin sa Diyos ang karanasan tungkol sa mga gawain ng mga Pari at layko ng mga diyosesis ay mahalaga ang bawat “aklat” na may obhektibo ng lahat ng mga pagpapahayag at linalayon para sa isang relihiyon sa pagkakaroon ng mga pangungusap. Nguni’t ang relihiyon natin mga katoliko na hinango sa Espanyol ang religión o Ingles nakakapagbigay ng lakas ng loob mga pahiwatig ng Lumang Tipan mga pangako sa sangkatauhan nangangahulugang sila ay paulit-ulit na nangaral. Ang halimbawa na ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at sa Bangong Tipan ito ay na-ipangaral ni Hesukristo. Gaya ng pagtulong na binabanggit ng Bibliya kay propeta Isais pinahiran ang mga dukha, pinagaling ang mga sugatang puso, ang mga bulag ibinalik ang kanilang paningin, pinalaya ang mga inaapi, at pinabanal ang mga lingkod ng Panginoon Diyos. Ang wika ng Diyos sa mga propeta naging pinaka-mahalaga sa mga kinatawan ng Simbahan ang mga pari sa isang komentaryong mga gabay sa pag-aaral. Mga salita ng makapangyarihang Diyos ang ating matatatag kredo o pananampalataya nating mga katoliko ang pakikibakang espirituwal na ito ay sa mga kababaang-loob ng pagsagot ng mga Katoliko na si Cristo. Sapagkat ang tunay na kagalakan sa buhay ang nakapagpapaalaala saatin kun ano ang nagagawa nating na kabutihan hindi lamang sa sarili ganon din sa ibang tao? Ang katoliko sa kapatiran at pagpapalaganap ng simbahan ay dapat di-maipagkakait na karapatan ng bawat tao. Ito ang dahilan na tumutugon sa pag-gamot saating mga problema ang pagpapasya-sa-sarili at paglaya sa pagitan ng pag-iisip, at ating pakiramdam ang mga pagtingin hinggil sa negatibong napapatunay na ang Diyos ay tutuo. Sa ganitong uri ng pag-intindi sa pagtuturo ang lahat ng mga kabatiran ay ang inaasahang na makakatulong sa lahat sa pagharap sa mga hamon ang mga pagpapahalaga at wastong pag-aaral saating relihiyon. Ang paraan ng pagtingin ng Diyos pagkilala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos “Sapagka’t ang Panginoon Diyos ay dakila, at Hari sa lahat ng mga dios!” Walang dapat na alinlangan na maghangad tayo na makilala ang Diyos tulad ng mga Banal ang kanyang kadakilaan na humihimok sa lahat na maglingkod sa pamamagitan ng ating Pari (Isaias 65:13). Ang katotohanan sa kalangitan ang paghirang saating mga pari sa pangalan makapagmay-ari saating mga Simbahan “Pabanalin niya ang bawat mga mata at kanilang mga puso ang Diyos nang buong buhay ang pananampalataya ang itinuturo ng mga katoliko Bibliya. Ang pananaw na ito dahil saating mga pari makapag-papanatili saatin sa ilaw ng pagsamba upang tayo’y lumuwalhati na kasama niya. Pagmamalasakit sa mga lingkod ng Diyos ay isang mabuting ugali pag-ibig na nagbubuklod sa atin upang tayo magkaisa ang aral sa ating simbahan katoliko sa ngayon, kundi sa pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa. AMEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: