Heritage Conservation Society

The online database is now at www.philippineheritage.com

Isabel II Monument (Intramuros, Manila)

Posted by admin on January 2, 2007

Unveiled in 1860, the monument has been on this site since 1974. Isabel II was queen of Spain from 1833 to 1868.

One Response to “Isabel II Monument (Intramuros, Manila)”

  1. jf said

    Isa sa mga articles na ginawa ko patungkol sa Reyna Ysabela’s Monument na ipinasa ko sa aming talakayan sa “Humanities” sa PUP. Kaya lang ay di ko naisama kung anong uring batong inukit ang kanyang monumento. Kung ito bay isang marmol, porcelana, o iba pa. Sana isang kumpletong detalye patungkol sa monumento. Thanks.

    J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: